• reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;

  • ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;

  • zaskarżanie czynności komornika;

  • sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych;

  • pomoc w ustalaniu i poszukiwaniu majątku dłużnika.