Radca Prawny mgr Alicja Wiekiera – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła aplikację sądową, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Zajmuje się m.in prawem medycznym, odszkodowaniami z tytułu błędów w sztuce lekarskiej i za szkody komunikacyjne,sprawami pracowniczymi oraz ubezpieczeń społecznych.
Radca prawny mgr Piotr Wiekiera – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przez 13 lat wykonywał zawód sędziego, posiada bardzo duże doświadczenie w reprezentowaniu stron w postępowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Zajmuje się prawem cywilnym w tym sprawami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawami rodzinnymi w tym rozwodowymi.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi prawnej przy realizacji powierzonych zadań współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami, rzecznikami patentowymi oraz doradcami podatkowymi.