• prowadzenie spraw o zapłatę wynagrodzenia, odpraw, ekwiwalentu za urlop;

  • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, oraz wskutek stosowania mobbingu;

  • prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy;

  • prowadzenie spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy;

  • prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy;

  • doradztwo oraz reprezentowanie pracowników i pracodawców we wzajemnych sporach,

  • Prowadzenie negocjacji związkowych;

  • przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów o pracę, o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich).