• sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS w sprawach rent, emerytur, świadczeń przedemerytalnych;

  • prowadzenie spraw o uwzględnienie okresów pracy w warunkach szczególnych.