• prowadzenie spraw o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;

  • prowadzenie spraw o alimenty, o ich podwyższenie lub obniżenie, oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego;

  • prowadzenie spraw o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem;

  • prowadzenie spraw o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa;

  • prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;

  • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego (w tym także osób żyjących w konkubinacie);

  • dochodzenie od współmałżonka środków utrzymania rodziny.